Nyt fra aktivitetsudvalget
Nyheder vil normalt blive rundsendt på
e-mail og vil derudover blive lagt på
vores Facebook side.