Sydthy Bådelaugs klubblad: Sejleren
Sejleren udgives normalt 1-3 gange om året og sendes til vores medlemmer med posten,
medmindre man i sin medlemsprofil har fravalgt postforsendelse og er tilfreds med at læse
bladet her. Alle numre gemmes her på hjemmeside, så de altid er tilgængelige:

2019:  Nov. -
Nr. 46    Maj. -  Nr. 45

2018:  Nov. - Nr. 44    Maj . - Nr. 43

2017:  Okt . - Nr. 42   Maj.  -  Nr. 41

2016:  Nov. -  Nr. 40   Jun.  -  Nr. 39

2015:  Nov. -  Nr. 38   Maj.  -  Nr. 37

2014:  Nov. -  Nr. 36   Apr.  -  Nr. 35   Jan. -  Nr. 34   

2013:  Aug. -  
Nr. 33   Mar. -  Nr. 32   Jan. -  Nr. 31   

2012:  Okt. -  
Nr. 30    Apr. -  Nr. 29           

2011:  Dec. -  Nr. 28   Sep. -  Nr. 27                

Sær-udgivelser:
BenteP til Skt. Petersborg   

Med Finn Ejnar til Færøerne

Mahogny til Middelhavet