Navigationsprogrammer
Denne side omhandler primært forskellige gratis computer baserede
navigationssystemer, bl.a:

  • OpenCPN, der er et kortplotter system med mange faciliteter
  • NavMonPC, der viser en række instumenter på skærmen

OpenCPN og NavMonPC kan anvendes hver for sig, men kan også arbejde sammen og give
et komplet system der indeholder kortplotter, vind instrumenter, ekkolod og meget mere.

OpenCPN
OpenCPN er, som navnet siger, et åbent og uafhængigt udviklingsprojekt, d.v.s., at produktet
ikke er ejet af noget bestemt firma og er derfor gratis tilgængelig for alle. Projektet har til
formål  at skabe et professionelt kortplotter- og navigationssystem, der anvendes under
sejlads og til planlægning heraf. OpenCPN udvikles af en stor gruppe af computer
programmører verden over, der samtidig er sejlere. De ved derfor også hvad der er brug for,
og kan selv afprøve hvad der udvikles, før det gøres generelt tilgængeligt.

NavMonPC
NavMonPC er resultatet af en enkelt sejlers arbejde. Producenten er Paul M. Elliott, der
tilbyder produktet gratis til personlig brug.